Jury

'Sportaccommodatie van het Jaar' en het 'Beste Initiatief Duurzaamheid' worden tijdens Vakbeurs Sportaccommodaties toegekend door een deskundige vakjury. De jury bestaat uit afgevaardigden vanuit NOC*NSF, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Mulier Instituut en RVO.

Bert van Oostveen

Bert van Oostveen, Kenniscentrum Sport en Bewegen

Directeur - Kenniscentrum Sport en Bewegen

Bert van Oostveen heeft 22 jaar bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) gewerkt in diverse managementfuncties: van manager competitiezaken en projectleider bij EK's en WK's tot uiteindelijk bestuursvoorzitter en directeur betaald voetbal. In 2015 is hij benoemd tot toernooidirecteur voor het EK Voetbal Vrouwen (2017) en hij was secretaris-generaal van de KNVB sinds 2012. Voordat hij bij de KNVB in dienst trad werkte hij voor de CDU in Duitsland en KLM Personeelsvereniging.

Remco Hoekman

Remco Hoekman, Mulier Instituut

Directeur - Mulier Instituut

Remco Hoekman is onder andere columnist van het vakblad SportAccom, lid van de beoordelingscommissie voor de verkiezing 'Sportgemeente van het jaar' en 'Beste beleidsinitiatief sport', en verbonden aan de Radboud Universiteit voor onderzoek en onderwijs op het thema sportbeleid en sportsociologie. Internationaal geniet Remco bekendheid als oprichter en expert lid van diverse internationale onderzoeksnetwerken, is hij president van de European Association for Sociology of Sport (EASS), redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift European Journal for Sport and Society (EJSS), en was hij onder andere redacteur van het boek 'Sport Clubs in Europe'. Remco is gepromoveerd op de relatie tussen sportbeleid, sportaccommodaties en sportdeelname.

Rik van Kraaij

Rik van Kraaij, RVO

Adviseur Team Duurzaam Bouwen - RVO

Rik van Kraaij werkt sinds 2000 bij RVO en haar voorgangers. Hij is actief als adviseur van ondersteuningsregelingen voor verduurzaming van commerciële gebouwen en het bredere pakket van kennisdelen over circulair bouwen en integraal duurzaam realiseren en gebruik van gebouwen. Eind 2018 is hij als projectcoördinator aangesteld om samen met de sport, commerciële partijen en overheid een sectorale routekaart voor de verduurzaming sport op te stellen. Hierin komen de doelstellingen van het Klimaatakkoord, het Sportakkoord en duurzaam terreinbeheer samen, waarmee een start gegeven wordt voor de verandering naar een duurzame en betaalbare sport in 2050.

Roland van de Lockant

Roland van de Lockant, NOC*NSF

Projectleider Verduurzaming Sportaccommodaties - NOC*NSF

Roland van de Lockant heeft 10+ jaar ervaring op het gebied van duurzaamheid en innovaties. Hij heeft innovatieprogramma's geleid in diverse sectoren. Van het verduurzamen van grote festivals zoals Mysteryland tot het innoveren van humanitaire kampen in het Midden Oosten in samenwerking met het Rode Kruis. Sinds november 2019 is hij werkzaam bij het NOC*NSF met als missie het verduurzamen van sportaccommodaties.